Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Rektora nr 18/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uczelni Joanna Muszyńska 2019-03-01 08:51:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 17/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie terminów rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2019/2020 w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-21 13:53:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 16/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych za studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-21 13:50:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 15/2019 z dnia 06.02.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Technicznego na Instytut Inżynierii i Zarządzania, przypisania kierunków do Instytutu, powierzenia funkcji Dyrektora oraz powołania Kierunkowej Rady Programowej kierunku Zarządzanie I i II stopnia Joanna Muszyńska 2019-02-21 12:48:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 z dnia 06.02.2019 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 52/2018 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 24.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej Joanna Muszyńska 2019-02-21 12:40:10 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzcej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2018 Joanna Muszyńska 2019-02-20 09:41:53 edycja dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzcej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2018 Joanna Muszyńska 2019-02-20 09:41:22 edycja dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzcej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2018 Joanna Muszyńska 2019-02-20 09:40:43 dodanie dokumentu
Uchwały Senatu 2019 r. Joanna Muszyńska 2019-02-18 10:51:59 edycja dokumentu
Uchwały Senatu 2019 r. Joanna Muszyńska 2019-02-18 10:45:34 edycja dokumentu
Uchwały Senatu 2019 r. Joanna Muszyńska 2019-02-18 10:44:59 dodanie dokumentu
Zarządzanie Rektora nr 13/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób będących w składzie Komisji Rekrutacyjnej w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-11 14:25:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 12/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz terminów rekrutacji na kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2018/2019 Joanna Muszyńska 2019-02-11 14:18:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 11/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcajacych w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-11 14:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 10/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-11 14:00:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz opłat administracyjnych na rok akademicki 2018/2019 w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-11 13:57:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-02-11 13:53:38 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok 2019_2020 Danuta Siek 2019-01-31 14:33:03 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji na kierunek zarządzanie studia drugiego stopnia na rok 2019_2020 Danuta Siek 2019-01-31 14:32:02 edycja dokumentu
Regulamin rekrutacji na kierunek zarządzanie studia drugiego stopnia na rok 2019_2020 Danuta Siek 2019-01-31 14:31:56 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji na kierunek zarządzanie studia drugiego stopnia na rok 2018_2019 Danuta Siek 2019-01-31 14:31:04 dodanie dokumentu
Regulamin rekrutacji 2019/2020 Danuta Siek 2019-01-31 14:29:47 usunięcie dokument
Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz opłaty administracyjne na rok akademicki 2018/2019 Danuta Siek 2019-01-31 14:21:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 7/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie powołania Starszego Asystenta Uczelnianego Koordynatora Programów Międzynarodowych w Uczelni ds. mobilności z krajami programu Erasmus+ Joanna Muszyńska 2019-01-31 09:11:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. obsługi projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Joanna Muszyńska 2019-01-31 09:02:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 4/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie opracowania projektu zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-01-24 13:05:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 5/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektora ds. kwalifikacji kandydatów na stanowiska profesorów uczelni w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-01-24 13:04:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 4/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie opracowania projektu zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-01-24 11:32:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 3/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie powołania Kierownika studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo Joanna Muszyńska 2019-01-22 14:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 2/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo w PWSZ w Wałczu Joanna Muszyńska 2019-01-22 14:55:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 1/2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowywania programów studiów dla poszczególnych kierunków studiów Joanna Muszyńska 2019-01-22 14:48:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Rektora nr 1/2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowywania programów studiów dla poszczególnych kierunków studiów Joanna Muszyńska 2019-01-22 14:44:54 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu DR-ZiIP-TRANS Joanna Muszyńska 2019-01-21 15:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenia Rektora 2018 r. Joanna Muszyńska 2019-01-16 13:49:05 edycja dokumentu
Zarządzenia Rektora 2018 r. Joanna Muszyńska 2019-01-16 13:48:08 edycja dokumentu
Regulamin pomocy materialnej Danuta Siek 2019-01-14 10:43:34 dodanie dokumentu
Regulamin pomocy materialnej Danuta Siek 2019-01-14 10:41:46 usunięcie dokument
Regulamin pomocy materialnej Danuta Siek 2019-01-14 10:41:26 usunięcie załacznika
Regulamin pomocy materialnej Danuta Siek 2019-01-14 10:39:28 edycja dokumentu
Regulamin pomocy materialnej Danuta Siek 2019-01-14 10:33:11 dodanie dokumentu