Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Router z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa sieci (UTM) 2018-05-22 09:02:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 2018-05-14 12:15:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie studium wykonalności 2018-05-14 12:14:47 Minął termin składania ofert
Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 2018-04-27 12:29:56 Minął termin składania ofert
Inwentaryzacja przewodów kominowych 2018-04-27 12:29:17 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych do PWSZ w Wałczu w 2018 2017-12-19 10:31:55 Minął termin składania ofert
Badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok 2017-12-14 14:52:33 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu do wymagań przepisów ppoż. 2017-08-28 13:50:02 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości III 2017-08-03 09:50:14 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane polegające na remoncie budynków zamawiającego 2017-08-12 15:46:24 Minął termin składania ofert
System ewidencji zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID HF 2017-07-28 10:31:24 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości II 2017-07-27 09:08:46 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości 2017-07-10 13:25:04 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 2017-07-11 13:35:12 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 2017-06-14 13:40:45 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane polegające na remoncie budynków zamawiającego 2017-07-03 11:34:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie remontu pomieszczeń dydaktycznych w budynku PWSZ w Wałczu przy ul. Bydgosokiej 50 2017-02-14 15:19:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV IP 2016-12-27 13:53:31 Minął termin składania ofert
Usługa dzierżawy wirtualnych zasobów - 330 godzin miesięcznie 2016-12-19 13:39:24 Minął termin składania ofert
Komputer, monitor, skaner i program dla stanowiska komputerowego dla osób niepełnosprawnych - czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową 2016-12-19 13:39:52 Minął termin składania ofert
Dostosowanie budynku nr 4 do wymagań przepisów p. poż. 2016-12-19 13:40:35 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa artykułów niezbędnych do utrzymania czystości w budynkach PWSZ w Wałczu w 2017 roku 2016-12-19 13:41:01 Minął termin składania ofert