Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Usługi szkoleniowe (audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 i młody przedsiębiorca) 2021-07-16 21:06:42 Minął termin składania ofert
Instalacja systemu wspomagania słuchu w auli (pętli indukcyjnej) w ramach projektu pn.: "Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami" 2021-05-19 20:31:07 Minął termin składania ofert
Modernizacja dźwigu hydraulicznego w ramach projektu pn.: "Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami" 2021-05-19 20:06:30 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń komputerowych, programów komputerowych, projektorów i kamer cyfrowych 2021-05-21 15:50:52 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli obejmująca ich rozmieszczenie i instalację (montaż) 2021-05-09 17:35:30 Minął termin składania ofert
Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego 2021-07-26 22:34:04 Minął termin składania ofert
usługi szkoleniowe (akademia CISCO, audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, młody przedsiębiorca) 2021-04-22 14:04:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodnika II etap 2021-01-25 15:31:52 Minął termin składania ofert
Modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej 2021-01-15 12:49:50 Minął termin składania ofert
Modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej 2020-12-21 14:29:26 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń IT 2020-12-23 12:11:32 Minął termin składania ofert
Wyposażenie sali informatycznej 2020-10-15 12:52:56 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na budynek dydaktyczny (etap II) 2020-08-31 17:23:31 Minął termin składania ofert
Dostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych 2020-08-26 09:55:52 Minął termin składania ofert
Kamera termowizyjna 2019-09-11 13:36:26 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2019-08-19 14:03:56 Minął termin składania ofert
Zestaw do ćwiczeń z czujnikiem wizyjnym 2019-07-18 15:05:01 Minął termin składania ofert
Maszyna wytrzymałościowa 2019-07-24 11:56:56 Minął termin składania ofert
Młot udarnościowy Charpy 2019-07-24 12:00:37 Minął termin składania ofert
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego, sieci informatycznej oraz oprogramowania dla PWSZ w Wałczu 2019-09-03 18:11:41 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne 2019-05-29 21:00:37 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla PWSZ w Wałczu 2018-12-05 12:37:08 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla PWSZ w Wałczu 2018-10-23 13:49:00 Minął termin składania ofert
Router z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa sieci (UTM) 2018-05-22 09:02:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 2018-05-14 12:15:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie studium wykonalności 2018-05-14 12:14:47 Minął termin składania ofert
Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 2018-04-27 12:29:56 Minął termin składania ofert
Inwentaryzacja przewodów kominowych 2018-04-27 12:29:17 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych do PWSZ w Wałczu w 2018 2017-12-19 10:31:55 Minął termin składania ofert
Badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok 2017-12-14 14:52:33 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu do wymagań przepisów ppoż. 2017-08-28 13:50:02 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości III 2017-08-03 09:50:14 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane polegające na remoncie budynków zamawiającego 2017-08-12 15:46:24 Minął termin składania ofert
System ewidencji zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID HF 2017-07-28 10:31:24 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości II 2017-07-27 09:08:46 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości 2017-07-10 13:25:04 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 2017-07-11 13:35:12 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 2017-06-14 13:40:45 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane polegające na remoncie budynków zamawiającego 2017-07-03 11:34:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie remontu pomieszczeń dydaktycznych w budynku PWSZ w Wałczu przy ul. Bydgosokiej 50 2017-02-14 15:19:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV IP 2016-12-27 13:53:31 Minął termin składania ofert
Usługa dzierżawy wirtualnych zasobów - 330 godzin miesięcznie 2016-12-19 13:39:24 Minął termin składania ofert
Komputer, monitor, skaner i program dla stanowiska komputerowego dla osób niepełnosprawnych - czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową 2016-12-19 13:39:52 Minął termin składania ofert
Dostosowanie budynku nr 4 do wymagań przepisów p. poż. 2016-12-19 13:40:35 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa artykułów niezbędnych do utrzymania czystości w budynkach PWSZ w Wałczu w 2017 roku 2016-12-19 13:41:01 Minął termin składania ofert