Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Mapa serwisu

O uczelni

|--- Władze

|--- Strategia rozwoju

|--- Struktura organizacyjna

|--- Dane teleadresowe

Akty prawne

|--- Uchwały Senatu

      |--- Uchwały Senatu 2021 r.

      |--- Uchwały Senatu 2020 r.

      |--- Uchwały Senatu 2019 r.

|--- Zarządzenia Rektora

      |--- Zarządzenia Rektora 2021 r.

      |--- Zarządzenia Rektora 2020 r.

      |--- Zarządzenia Rektora 2019 r.

      |--- Zarządzenia Rektora 2019 r.

      |--- Zarządzenia Rektora 2018 r.

|--- Statut PWSZ w Wałczu

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Regulamin Rady Uczelni

|--- Akredytacje

      |--- Akredytacja kierunku Finanse i Rachunkowość

Sprawy studenckie

|--- Regulamin studiów

|--- Zasady i tryb przyjmowania na studia

      |--- REGULAMIN W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W PWSZ W WAŁCZU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

|--- Programy studiów

      |--- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

            |--- Program studiów kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2020/2021

      |--- Zarządzanie - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

      |--- Wychowanie Fizyczne - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

      |--- Pedagogika - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

      |--- Informatyka w Biznesie i Administracji - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

      |--- Finanse i Rachunkowośc - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

      |--- Administracja - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

            |--- Program studiów 2020/2021

      |--- Zarządzanie - studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym (7 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

            |--- Program studiów Zarządzanie II stopień 2020/2021

      |--- Wychowanie fizyczne - studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym (7 poziom PRK)

      |--- Inżynieria przemysłu 4.0- studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

      |--- Terapia zajęciowa - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

      |--- Pedagogika - studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym (7 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

      |--- Bezpieczeństwo - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program kształcenia 2021/2022

      |--- Informatyka - studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

            |--- Program studiów 2020/2021

      |--- Wychowanie Fizyczne_studia I stopnia o profilu praktycznym (6 poziom PRK)

            |--- Program studiów 2021/2022

|--- Regulamin świadczeń dla studentów

      |--- Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów PWSZ w Wałczu

|--- Opłaty

      |--- Opłaty za korzystanie z miejsc w Domach Studenta PWSZ w Wałczu

      |--- Opłaty za korzystanie z miejsc w Domu Studenta PWSZ w Wałczu

      |--- Opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz opłaty administracyjne na rok akademicki 2021/2022 w PWSZ w Wałczu

|--- Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |--- Plan zamówień na rok 2017

|--- Praca w Uczelni

      |--- stanowiska dydaktyczne

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne

      |--- Konkurs na Rektora PWSZ w Wałczu

      |--- Wyniki konkursu na stanowisko Rektora PWSZ

      |--- Konkurs na Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich PWSZ w Wałczu

      |--- Konkurs na Prorektora ds. badań, współpracy i rozwoju PWSZ w Wałczu

      |--- Wyniki konkursu na stanowisko Prorektora ds. Badań, Współpracy i Rozwoju PWSZ w Wałczu

      |--- Wyniki konkursu na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia i spraw studenckich PWSZ w Wałczu

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne rozstrzygnięte 08.06.2017 r.

      |--- Formularz oświadczenia do minimum kadrowego

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne rozstrzygnięte 12.07.2017 r. r.

      |--- Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na rok akademicki 2017/2018_SIERPIEŃ

      |--- Wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 17.08.2021 r.

      |--- Specjalista ds. kadr

      |--- Winiki konkursów ogłoszonych w dniu 07.09.2020 r.

      |--- Wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 31.07.2020 r.

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 26/27.09.2017 r.

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 15.09.2017 r.

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 12.09.2017 r.

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 05.09.2017 r.

      |--- Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 16.08.2017 r.

|--- Archiwalny BIP

Kontrola zarządcza

|--- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2020

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2019