Mapa serwisu

O uczelni

|---Władze

|---Strategia rozwoju

|---Struktura organizacyjna

|---Dane teleadresowe

|---Numery telefonów

Akty prawne

|---Uchwały Senatu

      |---Uchwały Senatu 2019 r.

|---Zarządzenia Rektora

      |---Zarządzenia Rektora 2019 r.

      |---Zarządzenia Rektora 2018 r.

|---Statut PWSZ w Wałczu

|---Regulamin Organizacyjny

Sprawy studenckie

|---Regulamin studiów

|---Zasady i tryb przyjmowania na studia

|---Programy studiów

|---Regulamin świadczeń dla studentów

|---Opłaty

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |---Plan zamówień na rok 2017

|---Praca w Uczelni

      |---stanowiska dydaktyczne

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne

      |---Konkurs na Rektora PWSZ w Wałczu

      |---Wyniki konkursu na stanowisko Rektora PWSZ

      |---Konkurs na Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich PWSZ w Wałczu

      |---Konkurs na Prorektora ds. badań, współpracy i rozwoju PWSZ w Wałczu

      |---Wyniki konkursu na stanowisko Prorektora ds. Badań, Współpracy i Rozwoju PWSZ w Wałczu

      |---Wyniki konkursu na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia i spraw studenckich PWSZ w Wałczu

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne rozstrzygnięte 08.06.2017 r.

      |---Formularz oświadczenia do minimum kadrowego

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne rozstrzygnięte 12.07.2017 r. r.

      |---Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na rok akademicki 2017/2018_SIERPIEŃ

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 26/27.09.2017 r.

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 15.09.2017 r.

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 12.09.2017 r.

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 05.09.2017 r.

      |---Wyniki Konkursów na stanowiska dydaktyczne ogłoszone 16.08.2017 r.

|---Archiwalny BIP

Kontrola zarządcza

|---Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej