Uchwały Senatu 2018 r.


Uchwały Senatu

2018 r.

 1. Uchwała Senatu nr 1/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studiów 1 stopnia, 6 poziomu, profilu praktycznego.

 2. Uchwała Senatu nr 2/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji.

 3. Uchwała Senatu nr 3/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 4. Uchwała Senatu nr 4/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kursów Dokształcających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 5. Uchwała Senatu nr 5/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie likwidacji Studenckiego Koła Naukowego Finansów przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 6. Uchwała Senatu nr 6/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie likwidacji Studenckiego Koła Pedagogów.

 7. Uchwała Senatu nr 7/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie uchwalenia planu inwestycji na 2018 rok

 1. Uchwała Senatu nr 8/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie udzielenia opinii Senatu, dotyczącej przystąpienia do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”

 1. Uchwała Senatu nr 9/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie udzielenia opinii Senatu, dotyczącej aplikowania do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie kwoty we wniosku dot. konkursu dla działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - inwestycję w infrastrukturę PWSZ.

 1. Uchwała Senatu nr 10/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie udzielenia opinii Senatu, dotyczącej przekazania części działki oraz budynków PWSZ w Wałczu, znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego 99, dla 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 11/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie udzielenia opinii Senatu, dotyczącej porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wałczu w sprawie przekazania procentowych udziałów w nieruchomości PWSZ w Wałczu znajdującej się przy ul. Bydgoskiej 50.

 1. Uchwała Senatu nr 12/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 13/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia starań nad uruchomieniem nowego kierunku studiów I i II stopnia - Zarządzanie.

 1. Uchwała Senatu nr 14/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie uchwalenia wytycznych do programów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.

 1. Uchwała Senatu nr 15/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych kierunku Zarządzanie Kryzysowe.

 1. Uchwała Senatu nr 16/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie uchwalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe.

 1. Uchwała Senatu nr 17/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu nr 44/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 18/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 19/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w roku akademickim 2018/2019.

 1. Uchwała Senatu nr 20/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019.

 1. Uchwała Senatu nr 21/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019.

 1. Uchwała Senatu nr 22/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w roku akademickim 2019/2020.

 1. Uchwała Senatu nr 23/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w roku akademickim 2018/2019.

 1. Uchwała Senatu nr 24/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika, studiów I stopnia, 6 poziomu PRK, profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 25/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Wychowanie Fizyczne, studiów I stopnia, 6 poziomu PRK, profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie, studiów I stopnia, 6 poziomu PRK, profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 27/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie, studiów II stopnia, 7 poziomu PRK, profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 28/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019.

 1. Uchwała Senatu nr 29/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie, studiów I stopnia, 6 poziomu PRK, profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 30/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie, studiów II stopnia, 7 poziomu PRK, profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 31/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 r.

 1. Uchwała Senatu nr 32/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

 1. Uchwała Senatu nr 33/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.

 1. Uchwała Senatu nr 34/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratoria dydaktyczne”.

 1. Uchwała Senatu nr 35/2018 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium projakościowego dla studentów pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, w wykonaniu Zadania nr 4 „Doskonalenie jakości kształcenia poprzez stypendia dla studentów”, które jest częścią umowy nr MNISW/2018/84/DIR/DID z dnia 18.06.2018 r. zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

 2. Uchwała Senatu nr 36/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 37/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 38/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Administracja, studiów pierwszego stopnia profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 39/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika, studiów pierwszego stopnia profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość, studiów pierwszego stopnia profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 41/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne, studiów pierwszego stopnia profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 42/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studiów pierwszego stopnia profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 43/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji, studiów pierwszego stopnia profilu praktycznego.

 1. Uchwała Senatu nr 44/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu PWSZ w Wałczu.

 1. Uchwała Senatu nr 45/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu studiów oraz efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie studiów I stopnia, profilu praktycznego wprowadzonych Uchwałą 29/2018 oraz 26/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia 30.05.2018 r.

 1. Uchwała Senatu nr 46/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu studiów oraz efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie studiów II stopnia, profilu praktycznego wprowadzonych Uchwałą 30/2018 oraz 27/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia 30.05.2018 r.

 1. Uchwała Senatu nr 47/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów I stopnia, profilu praktycznego, na kierunku Ekonomiczno-Prawnym.

 2. Uchwała Senatu nr 48/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia starań nad uruchomieniem nowego kierunku, jednolitych studiów magisterskich w zakresie pedagogiki.

 1. Uchwała Senatu nr 49/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.

 1. Uchwała Senatu nr 50/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w planie inwestycji na 2018 rok.

 1. Uchwała Senatu nr 51/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 1. Uchwała Senatu nr 52/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa nieruchomości gruntowej znajdującej się w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99.

 1. Uchwała Senatu nr 53/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwalenia programu studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo.

 1. Uchwała Senatu nr 54/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały nr 22/2018 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 1. Uchwała Senatu nr 55/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 35/2018 dotyczącej uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium projakościowego dla studentów pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, w wykonaniu Zadania nr 4 „Doskonalenie jakości kształcenia poprzez stypendia dla studentów”, które jest częścią umowy nr MNISW/2018/84/DIR/DID z dnia 18.06.2018 r. zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszyńska 13-03-2018 11:42:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszyńska 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszyńska 28-12-2018 09:29:27