Wykładowca - dziedzina nauk o kulturze fizycznej (MGR-WF-IKF)